Photos: Xylouris White/Daddy Luthor, MOTR Pub, April 1, 2018

Xylouris White visited Cincinnati, Ohio’s MOTR Pub on April 1, 2018. Daddy Luthor and Warrior Poets supported the show. Ghettoblaster’s Christopher Corn was there to capture it.

Daddy Luthor:

Xylouris White: